تاريخ : | | نویسنده : شیرین بانو

نقطه ی جی و نقش آن در ارگاسم

نقطه جی (GSPOT) در زنان

تحريک پذيرترين نقطه جنسی در بدن زنان

اين محل تحريک پذير ترين نقطه جنسي در بدن زنان است به طوري که با فشاري کافي در محل دقيق زن به ارگاسم ميرسد. معمولا زنان خود به تنهايي قادر نيستند با انگشتشان در محل دقيق اين نقطه و يا با فشار کافي آن را بفشارند بنابر اين توصيه ميشوند مرد اين لذت را براي همسرش به ارمغان بياورد.به ياد داشته باشيد که فشار کنترل نشده و بيش از حد ميتواند صدمات زيادي درپي داشته باشد.
نقطه جي (Gr?fenberg Spot - برگرفته از نام دکتر Ernst Gr?fenberg بين سالهاي 1881-1957) در واژن در ديواره قدامي (ديواره جلويي ) واژن و در عمق تقريبي دو سوم آن قرار گرفته است. بافت اين نقطه در موقع لمس حالتي نرم و اسفنجي و در عين حال کمي چروک خورده تر (مانند آدامس جويده) از باقي ديواره دارد.
يافتن اين نقطه: اگر زن روي کمر دراز بکشد با داخل کردن انگشت مياني يا اشاره (که اين کار را به دليل موقعيتي ورود، شخص ديگر بهتر از خود زن ميتواند انجام دهد) داخل واژن به طوري که کف دست رو به بالا باشد؛ با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بيا (Come Here Gesture) ميتوان اين نقطه را يافت و تحريک کرد. تقريبا ورود دو بند انگشت براي تحريک اين نقطه کافيست.
لازم به ذکر است که همه خانمها داراي اين نقطه نمي باشند. اما خانمهايي که داراي اين نقطه هستند لذت بسيار زيادي را با تحريک اين نقطه ميتوانند تجربه نماييد که بسيار متفاوت از باقي ديواره واژن خواهد بود. ممکن است خانمهايي که تحريک صحيح اين نقطه را تجربه ميکنند به مرحله انزال و خروج مني از واژن نيز برسند اما همه خانمها به خروج آب (يا مني) نميرسند و فقط برخي از آنها اين توانايي را دارند.
در موقع دخول آلت تناسلي مرد به داخل واژن زن، در صورتي که جهت ورود آلت به گونه اي باشد که آلت اين نقطه را لمس کند لذت زن در حين نزديکي بيشتر خواهد بود. ضمن آنکه با فشار کف دست روي بخش فوقاني برجستگي بالايي آلت تناسلي زن (Pubic Area) در زماني که آلت تناسلي داخل واژن ميباشد و عمل نزديکي در حال انجام است، لذت زيادي را براي زن به همراه خواهد داشت.
براي تحريک اين نقطه توسط آلت تناسلي مرد از حالت هاي نزديکي مناسب ميتوان حالتي را نام برد که در آن زن بر روي کمر خوابيده و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن ميشود، باسن زن کمي از روي زمين بلند شده تا دخول بهتر انجام شود. يا اينکه دخول در واژن از پشت زن صورت گيرد. اين حالات منجر به تحريک نقطه جي با استفاده آلت مرد در حين نزديکي خواهد بود  • پول فا
  • فروش بک لینک