توصیه های عبادی و خوراکی مخصوص هر ماه در ایام بارداری:

۱- ماه اول، ماه قلب است. چون در چهار هفته اول زندگي جنين، قلب فعاليت خود را آغاز مي كند.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه اول:
روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره «يس» و «الصافات» بخواند و به شكم بدمد. صبح ها كمي سيب شيرين بخورد. روزهاي جمعه قبل از صبحانه انار ميل كند. نمازهاي يوميه را در اول وقت بجا آورد و قبل از نماز حتما اذان و اقامه بگويد و در وقت گفتن اذان و اقامه، دست را روي شكم بگذارد. هر روز بر دو عدد خرما سوره قدر بخواند و آنرا ناشتا بخواند.


2- ماه دوم، ماه چهره است. در آغاز ماه دوم اعضاي بدن بصورت جوانه هايي ظاهر ميشوند.چهره نيز بتدريج مشخص مي شود. و در آن حفره هايي براي دو چشم، دو گوش، بيني و دهان بوجود مي آيد. مراقبت مادر در اين دوران بسيار لازم و ضروري است.
خوب است مادر هميشه با وضو باشد. با كوشش تمام از گناهان بپرهيزد. آرامش خود را حفظ كند و عصباني نشود. از خوردن غذاهاي حرام پرهيز كند. اگر مادر دچار ضربه شده يا از داروهاي شيميايي زيادي استفاده كند، احتمال آسيب ديدگي در دستگاه عصبي جنين بسيار است. اگر مادر سرخجه بگيرد، ممكن است جنين عقب ماندگي ذهني پيدا كند.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه دوم:
روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره «المُلك» را تلاوت كند. روز پنج شنبه 140 مرتبه و روز جمعه 100 مرتبه صلوات با «و عجل فرجهم» بگويد. دست را روي شكم بگذارد و صلوات كبير بخواند: «اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم و العن اعدائهم من الجن و الانس من الاولين و الاخرين».
هر هفته گوشت با قدري شير و سيب شيرين بخورد.هر روز بر دو عدد عناب سوره توحيد بخواند و صبح ناشتا بخورد.


3- ماه سوم، ماه تارهاي صوتي است. در اين ماه تارهاي صوتي بوجود مي آيند. ولي جنين قادر به اداي صوت نيست.در ابتداي ماه سوم، اعضاي جنسي بطور مشخص ديده ميشوند.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه سوم:
روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره آل عمران. 140 مرتبه صلوات با «و عجل فرجهم». قبل از نماز دست را روي شكم گذارده و صلوات كبيره بخواند. هر هفته مقداري گندم، گوشت و شير ميل كرده و صبحها كمي عسل تناول نمايد. هر روز بر يك عدد سيب آيه الكرسي بخواند و آنرا ناشتا بخورد. همچنين مقداري كندور به اندازه يك عدس، ناشتا بخورد.


4- ماه چهارم، ماه رويش مو است. در اين ماه جنين مقداري از زشتي خود را از دست ميدهد. پوست بدن شفاف و قرمز رنگ است. كرك نازكي سراپاي بدن جنين را ميپوشاند. غدد چربي و عرق در زير پوست فعاليت خود را آغاز ميكنند. در اين ماه نخستين تارهاي مو روي سر جنين نمايان ميشود.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه چهارم:
روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره «الدهر». در تمام نمازها در يك ركعت سوره قدر را بخواند. بعد از نماز دست را روي شكم گذارده، سوره «قدر» و «كوثر» و صلوات كبيره را بخواند. و بعد از آن بگويد:
«ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما»
هفت مرتبه «استغفر الله ربي و اتوب اليه» بگويد. هر روز بعد از نمازها 140 مرتبه صلوات بفرستد. سيب شيرين، عسل و انار ميل كند. از اول ماه چهارم نماز شب بخواند. هر روز بر دو عدد انجير سوره «و التين» بخواند و آنرا ناشتا بخورد. نام كودك قبل از چهار ماه و ده روز انتخاب شود و او را صدا كند.


5- ماه پنجم، ماه حركت است. در ابتداي اين ماه جنين درون رحم حركت ميكند. علاوه بر حركت ظاهري، انگشتان را نيز حركت ميدهد. در اين ماه جنين صداهاي بلند را شنيده، واكنش نشان ميدهد.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه پنجم:
روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره «الفتح» تلاوت كند. در يك نماز سوره «النصر» بخواند و بعد از نماز دست را روي تربت كشيده بر شكم بمالد. هر روز صبح مقداري خرما تناول نمايد. از ابتداي ماه پنجم در وقت نماز دست بر روي شكم نهاده اذان و اقامه بگويد. هر روز بر روي 1 عدد تخم مرغ سوره حمد بخواند و آنرا ناشتا بخورد.


6- ماه ششم، ماه عضلات است.در اين ماه فرصتي براي نيرومند شدن جنين فراهم ميشود. چهره وضع مناسبي يافته، ابروها ظاهر ميشود. شكل بيني تكامل يافته گوشها رشد بيشتري پيدا كرده و گردن حالتي خاص بخود ميگيرد. جنين دستها را روي سينه ميگذارد و زانوها را توي شكم خم ميكند.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه ششم:
روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره «واقعه». شبها در يك نماز سوره «التين» بخواند و بعد از هر نماز دست بر تربت كشيده بر شكم بمالد. پس از صرف صبحانه انجير و زيتون ميل كرده و سعي كند در روز يا شب مقداري مغز استخوان بخورد. و از خوردن دنبه بپرهيزد.هر روز يك انار را پس از خواندن سوره فتح بر آن ناشتا بخورد.


7- ماه هفتم، ماه اعصاب است.در اين ماه مراكز عصبي مختلفي رشد ميكنند. اتصال عصبي پيچيده تري بوجود مي آيند و حركات جنين هماهنگي بيشتري به دست مي آورند. تنوع حركات زياد شده، جنين بخوبي ميتواند خود را حركت دهد.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه هفتم:
از ماه هفتم به بعد، پس از نماز صبح سوره «انعام» را بر بادام بخواند و بخورد. اين كار را تا 40 روز ادامه دهد. خواندن اذان و اقامه و نماز شب را فراموش نكند. روزهاي دوشنبه سوره «النحل» روزهاي پنج شنبه و جمعه سوره «يس» و «تبارك» و در تمام ماههاي هفتم، هشتم، نهم، سوره نور و در نماز يوميه سوره «قدر» و «توحيد» بخواند. روزي 140 صلوات. از ماه هفتم به بعد پنج سوره كه با تسبيح شروع ميشود (حديد، حشر، صف، جمعه و تغابن) را بخواند. از خوردن خربزه بعد از هر غذا كوتاهي نكند ولي قبل و بعد از آب خوردن نباشد. هر روز بر يك عدد ميوه به سوره ياسين بخواند و آنرا ناشتا بخورد.


8- ماه هشتم، ماه زيبايي است. تا اين زمان اعضاي اصلي جنين تكامل يافته و در اين ماه جنين زيباتر ميشود. چربي پوست موجب ميشود چين و چروكها از بين بروند. كركهاي اوليه كم و بيش زايل ميگردند و جنين شكل زيباي يك كودك آدمي را بدست مي آورد.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه هشتم:
علاوه بر موارد ذكر شده در ماه هفتم،: روزهاي شنبه بعد از نماز صبح سوره قدر ده مرتبه.
روزهاي يكشنبه بعد از نماز صبح دو با سوره التين. روزهاي دوشنبه سوره يس. سه شنبه سوره فرقان. چهارشنبه سوره دهر. روزهاي پنج شنبه سوره محمد. و جمعه سوره الصافات.
از خوردن ماست شيرين و عسل كوتاهي نكند. هر روز جمعه ناشتا انار شيرين ميل كند. در صورتيكه ضرر نداشته باشد، هفته اي يكبار سركه بخورد.


9- ماه نهم، ماه تولد است. در اين ماه كرك لطيفي كه روي بدن جنين را پوشانده بود از بين ميرود. پوست بدن رنگ سفيد مايل به سرخي پيدا ميكند. غدد چربي در سراسر پوست بوجود مي آيند. گاه سكسكه كرده، زماني انگشان خود را ميمكد.

توصيه هاي عبادي، خوراكي مخصوص ماه نهم:
بهتر است غذاي او كباب باشد. ادويه نخورد. خرما ميل كند. در نماز ظهر يا عصر سره والعصر و الذاريات بخواند. روزهاي پنج شنبه سوره حج و جمعه سوره فاطر بخواند. هر روز مقداري راه برود. به عكس و آينه كمتر نگاه كند. هر روز بر مقداري شير و خرما سوره دهر بخواند و ناشتا بخورد.  • پول فا
  • فروش بک لینک